Praktische informatie

Ontmoetingen: driewekelijks op de woensdagochtend (uitgezonderd vakanties en feestdagen) Tijdstip: 7.15 uur – 9.30 uur.

Wilt u vrijblijvend een bijeenkomst van Ondernemers Ontmoeten bijwonen of lid worden? U bent van harte welkom! Meld u aan of vraag om meer informatie via leden@ondernemersontmoeten.nl

Locatie bijeenkomsten:

Dit wisselt per bijeenkomst. Voor actuele informatie mail naar leden@ondernemersontmoeten.nl

Bestuur:

Huub Tromp (voorzitter)
Ben Pisa (penningmeester)
Kathy van Gelder (secretaris)
John van Gelder (bestuurslid)
Erwin Kocken (bestuurslid)

Contact