Sam Enzerink - Accountmanager MKB

Bedrijfsinformatie

Rabobank Maas en Waal
Van Heemstraweg 58
6651KH, Druten

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/maasenwaal/

bedrijven@mw.rabobank.nl

De Rabobank is een internationale financiële dienstverlener, met haar wortels in Nederland. Vanuit onze coöperatieve grondslag verbinden we mensen en delen we kennis. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening. Internationaal richten we ons vooral op de food- en agribusiness.

Rabobank Maas en Waal is een lokale bank waarvan het adviescentrum in Druten gevestigd is. Vanuit Druten opereren wij in een verstedelijkt plattelandsgebied dat ligt tussen de Maas en de Waal. Langs de Waal van Heerewaarden tot en met Ewijk en langs de Maas van Alphen tot Batenburg. Samen met Rabobank Rijk van Nijmegen vormen wij een bovenlokale samenwerking in de bediening van agrarische relaties. Dit doen wij vanuit ons Agrarisch Adviescentrum Zuid-Gelderland waarbij ons zwaartepunt in deze sector ligt op melkvee, varkenshouderij en fruitteelt.

Kernwaarde

De Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van de klant en zijn omgeving. In ons werk nemen we vier kernwaarden als uitgangspunt: respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid.

Persoonlijke ambitie


Ondernemers helpen hun ambities te realiseren.

Hobby’s

Reizen, paarden, diverse overige buitenactiviteiten